Pomoc

Anulowanie subskrypcji Prime Video

Subskrypcje Prime Video można anulować w trybie online.

Uwaga: Jeśli subskrypcja została utworzona za pośrednictwem innej firmy, np. operatora sieci telefonii komórkowej, skontaktuj się z tą firmą w celu uzyskania dalszej pomocy.

Aby wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w witrynie primevideo.com:

Jeżeli otrzymujesz dostęp do usługi Prime Video w ramach subskrypcji dotyczącej wyłącznie usługi Prime Video:

  1. Przejdź do sekcji Konto i ustawienia.
  2. Na karcie Twoje konto znajdź sekcję Twoja subskrypcja.
  3. Wybierz opcję Zakończ subskrypcję i potwierdź anulowanie subskrypcji.

Jeżeli otrzymujesz dostęp do usługi Prime Video w ramach członkostwa w programie Amazon Prime:

  1. Przejdź do sekcji Konto i ustawienia.
  2. Na karcie Twoje konto wybierz opcję Edytuj w Amazon w sekcji Twoja subskrypcja.
  3. Wybierz opcję Zakończ subskrypcję i korzyści lub Zakończ okres próbny i korzyści (w zależności od tego, co chcesz zrobić), a następnie potwierdź.

Dodatkowe subskrypcje powiązane z członkostwem w programie Amazon Prime lub Prime Video nie zostaną odnowione po zakończeniu członkostwa w programie Amazon Prime.