Pomoc

Anulowanie subskrypcji Prime Video

Możesz anulować subskrypcję online.

Jeśli subskrypcja została utworzona za pośrednictwem innego podmiotu, np. dostawcy usług telefonii komórkowej, skontaktuj się z nim w celu uzyskania dalszej pomocy.

  • Przejdź do sekcji Konto i ustawienia, a następnie wybierz kartę Moje konto.
  • W przypadku subskrypcji Prime Video wybierz opcję Zakończ subskrypcję. Usługa Prime Video jest dostępna również w ramach członkostwa w programie Amazon Prime. Aby anulować członkostwo w programie Amazon Prime, w obszarze Członkostwo w programie Prime wybierz opcję Edytuj w Amazon.

Dodatkowe subskrypcje związane z subskrypcją Amazon Prime lub Prime Video nie są odnawiane po zakończeniu członkostwa w programie Amazon Prime.