Logga in

Hjälp

Ingår Prime Video i Amazon Prime?

Du får ett urval av Ingår i Prime-titlar som en del av ett Amazon Prime-medlemskap.

Prime Video är tillgängligt i mer än 200 länder och territorier med ett berättigat Prime Video- eller Amazon Prime-medlemskap.

Medlemskapserbjudanden varierar beroende på land. Som en del av registreringsprocessen för Prime Video kan du bli ombedd att välja var du befinner dig för att avgöra vilka medlemskapsalternativ som är tillgängliga för dig när du registrerar dig.

Berättigade Amazon Prime-medlemskap inkluderar:

  • Årligt Amazon Prime-medlemskap,
  • Månadsvis Amazon Prime-medlemskap,
  • 30-dagars kostnadsfria Amazon Prime-provperioder, och
  • Årliga Amazon Prime Student-medlemskap.

Anm: Urvalet av Ingår i Prime-titlar ändras hela tiden. Nya titlar läggs till i Prime Video-katalogen och ibland tas titlar bort.