Logga in

Hjälp

Ingår Prime Video i Amazon Prime?

I ett Amazon Prime-medlemskap ingår ett urval av Ingår med Prime-titlar.

Prime Video är tillgängligt i över 200 länder och territorier med ett behörigt Prime Video- eller Amazon Prime-medlemskap.

Medlemskapserbjudandena varierar från land till land; som del av registreringsprocessen för Prime Video kan du därför bli uppmanad att välja din plats för att avgöra vilka medlemskapsalternativ som är tillgängliga för dig.

Berättigade Amazon Prime-medlemskap omfattar:

  • Årligt Amazon Prime-medlemskap,
  • Månatligt Amazon Prime-medlemskap,
  • 30-dagars kostnadsfri provperiod på Amazon Prime och
  • Årliga Amazon Prime Student-medlemskap.
Observera: Urvalet Ingår med Prime-titlar ändras regelbundet. Nya titlar läggs till i Prime Video-katalogen och ibland tas titlar bort.