Logga in

Hjälp

Välj alternativa ljudspår eller ljudbeskrivningar på Prime Video på webben, Amazon-enheter och mobila enheter

Många Prime Video-titlar har flera ljudspår, som andra språk eller ljudbeskrivningar.

  1. När du spelar upp en titel väljer du ikonen. Du kan behöva trycka på enhetens skärm för att komma åt den här menyn.
  2. Välj det ljudspår som du vill lyssna på. Ljudbeskrivningar har texten [Ljudbeskrivning] i namnet.

    Många Prime Video-titlar har undertexter, alternativa ljudspår, ljudbeskrivningar eller en kombination av dessa. Vilka funktioner som stöds beror på vilken enhet du använder.