உதவி

இணையம், Amazon சாதனங்கள் மற்றும் மொபைல் சாதனங்களின் Prime Video-இல் மாற்று டிராக்குகள் அல்லது ஆடியோ விளக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

  1. ஒரு தலைப்பை இயக்கும்போது, க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன் அல்லது சப்டைட்டில்கள் ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த மெனுவை அணுக, உங்கள் சாதனத்தின் திரையில் தட்ட வேண்டியிருக்கலாம்.
  2. நீங்கள் கேட்க விரும்பும் ஆடியோ டிராக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஆடியோ விளக்கங்கள் டிராக்குகளில் அந்த டிராக் பெயரிலுள்ள உரை [ஆடியோ விளக்கங்கள்] அடங்கும்.

    சப்டைட்டில்கள், மாற்று டிராக்குகள், ஆடியோ விளக்கங்கள் அல்லது அவற்றின் கலவை அடங்கிய பல Prime Video தலைப்புகள். ஆதரிக்கப்படும் அம்சங்களின் வரம்பானது நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தைப் பொறுத்திருக்கும்.