உதவி

Chromecast-இல் Prime Video பார்த்தல்

Google Chromecast -ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு, iOS அல்லது Android -க்கான Prime Video செயலியின் மிகச் சமீபத்திய பதிப்பு உங்களுக்குத் தேவை.

  • Prime Video செயலியில், Cast ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் Chromecast சாதனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

    Note: உங்கள் iOS மற்றும் Android சாதனம் உங்கள் Chromecast இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே Wi-Fi நெட்வொர்க்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

  • நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் தலைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு Chromecast இணைக்கப்பட்டுள்ள டிவியில் காட்டப்படும்.