உதவி

இணையம், Amazon சாதனங்கள் மற்றும் மொபைல் சாதனங்களின் Prime Video-இல் சப்டைட்டில்கள் அல்லது கேப்ஷன்களை இயக்கவும்

Amazon இணையதளம், Amazon சாதனங்கள், மொபைல்கள் மற்றும் டேப்லெட்களில் ஆதரிக்கப்படும் தலைப்பை இயக்கும்போது, சப்டைட்டில்கள் அல்லது கேப்ஷன்களைச் செயல்படுத்தவும்.

  1. சப்டைட்டில்கள் அல்லது கேப்ஷன்களை ஆதரிக்கும் தலைப்பை இயக்கும்போது, மீண்டும் இயக்கு மெனுவிலிருந்து க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் அல்லது சப்டைட்டில்கள் ஐகானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த மெனுவை அணுக, உங்கள் சாதனத்தின் திரையில் தட்ட வேண்டியிருக்கலாம்.
  2. நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் சப்டைட்டில்கள் அல்லது கேப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கேப்ஷன்கள் இருந்தால், அவை க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன் அல்லது சப்டைட்டில்கள் ஐகான் மூலம் குறிப்பிடப்படும். சப்டைட்டில்கள் அமைப்புகள் மெனு வழியாக சப்டைட்டில்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் உரையின் அளவையும் நிறத்தையும் சரிப்படுத்த, சில சாதனங்கள் உங்களை அனுமதிக்கும். உங்கள் சாதனம் இதை ஆதரித்தால், முன்னமைவுகளும் கூட உருவாக்கப்படலாம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம்.

    சப்டைட்டில்கள், மாற்று டிராக்குகள், ஆடியோ விளக்கங்கள் அல்லது அவற்றின் கலவை அடங்கிய பல Prime Video தலைப்புகள். ஆதரிக்கப்படும் அம்சங்களின் வரம்பானது நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தைப் பொறுத்திருக்கும்.