உதவி

அமைத்தல்

எனது Prime Video சந்தாவை ரத்துசெய்தல்

உங்கள் சந்தாவை ஆன்லைனில் ரத்துசெய்தல்.

மொபைல் சேவை வழங்குநர் போன்ற மூன்றாம் தரப்பால் உங்கள் சந்தா உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், கூடுதல் உதவிக்கு அவர்களைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

  • கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் சென்று, உங்கள் கணக்குத் தாவலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • Prime Video மட்டுமான சந்தாவிற்காக, சந்தாவை நிறுத்து என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். Amazon Prime மெம்பர்ஷிப்புடன் Prime Video சேர்க்கப்பட்டுள்ளது - Amazon Prime மெம்பர்ஷிப்பை ரத்துசெய்ய, Prime மெம்பர்ஷிப் என்பதன் கீழ், Amazon-இல் திருத்து என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் Amazon Prime அல்லது Prime Video மெம்பர்ஷிப்பில் வேறு ஏதாவது சந்தாக்கள் இருந்தால், உங்கள் Amazon Prime மெம்பர்ஷிப் முடிந்ததும் அவை புதுப்பிக்கப்படாது.