உதவி

எனது Prime Video சந்தாவை ரத்துசெய்தல்

ஆன்லைனில் Prime Video சந்தாக்களை ரத்துசெய்து கொள்ளலாம்.

Note: மொபைல் சேவை வழங்குநர் போன்ற மூன்றாம் தரப்பால் உங்கள் சந்தா உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், கூடுதல் உதவிக்கு அவர்களைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

primevideo.com இல் தானியக்கப் புதுப்பித்தலை முடக்க:

Prime Video மட்டுமே என்ற சந்தாவின் ஒரு பகுதியாக Prime Video-க்கு அணுகல் கிடைத்தால்:

  1. கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் செல்க.
  2. உங்கள் கணக்கு தாவலில் உங்கள் மெம்பர்ஷிப் பிரிவுக்குச் செல்லுங்கள்.
  3. மெம்பர்ஷிப்பை முடிக்கவும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து உறுதிப்படுத்தவும்.

Amazon Prime மெம்பர்ஷிப்பின் ஒரு பகுதியாக Prime Video-க்கான அணுகலை நீங்கள் பெற்றால்:

  1. கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் செல்க.
  2. உங்கள் கணக்கு தாவலில், உங்கள் மெம்பர்ஷிப் பிரிவில் Amazon-இல் திருத்து என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  3. மெம்பர்ஷிப் மற்றும் நன்மைகளை முடி அல்லது சோதனை மற்றும் நன்மைகளை முடி என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து (பொருந்தக்கூடியதை), பின்னர் உறுதிப்படுத்தவும்.

உங்கள் Amazon Prime அல்லது Prime Video மெம்பர்ஷிப்பில் வேறு ஏதாவது சந்தாக்கள் இருந்தால், உங்கள் Amazon Prime மெம்பர்ஷிப் முடிந்ததும் அவை புதுப்பிக்கப்படாது.