సైన్ ఇన్

సహాయం

బాహ్య ప్రదాత నుండి Prime Videoలో సమస్యలు

మీరు మొబైల్ ఫోన్ లేదా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవా ప్రదాత వంటి మూడవ పక్షం ద్వారా Prime Videoను యాక్సెస్ చేసినప్పుడు సహాయం పొందడం ఎలా.

ఎంపిక చేసిన దేశాలలో, మీరు మొబైల్ ఫోన్ లేదా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవా ప్రదాత వంటి మూడవ పక్షం ద్వారా Prime Video మెంబర్షిప్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

మీరు మూడవ పక్షం ద్వారా Prime Video యాక్సెస్ కోసం చెల్లిస్తే, దయచేసి అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌లు లేదా మీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ వివరాల గురించి ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, మీ ప్రదాతను సంప్రదించండి. బిల్లింగ్, రద్దు వంటి ప్రశ్నలను మీ మూడవ పక్ష సేవా ప్రదాతను అడగాలి.