உதவி

AMAZON PRIME VIDEO சேவை வழங்குனர் தகவல் மற்றும் பொருந்துகின்ற விதிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகள்

உங்களது Amazon Prime Video சேவை வழங்குனர், உங்களது Amazon Prime Video சேவைகளின் பயன்பாட்டுக்குப் பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் Amazon Prime Video சேவைக்கான உங்களது முதன்மை இணையதளம் (“காணொலிச் சந்தையிடம்”) ஆகியவை, கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உங்களது அமைவிடத்தைப் பொறுத்தது. நீங்கள் மற்ற Prime அனுகூலங்கள் மற்றும் Amazon சேவைகளைப் பயன்படுத்துவது தனித்தனி விதிமுறைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும், அவை நீங்கள் அந்தச் சேவைகளை அணுகப் பயன்படுத்தும் செயலிகள், இணையதளங்கள் அல்லது சாதனங்களில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

ஆஸ்திரேலியா

Amazon Prime உறுப்பான்மை ஒன்றின் மூலம் Prime Video அணுகப்பட்டால்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon Commercial Services Pty Ltd ABN 30 616 935 623
Level 37, 2 Park Street
Sydney NSW 2000

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பிற அனைத்து வாடிக்கையாளர்கள்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

பிரேசில்

Amazon Prime உறுப்பான்மைஒன்றின்மூலம்Prime Video அணுகப்பட்டால்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041,
Torre E, 18o andar 04543-000
São Paulo- SP

பிரேசிலில்உள்ளபிறஅனைத்துவாடிக்கையாளர்கள்:

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

கனடா

சேவை வழங்குனர் மற்றும் அறிவிப்பு முகவரி:

Amazon.com.ca. Inc.
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரியா

சேவை வழங்குனர் மற்றும் அறிவிப்பு முகவரி:

Amazon Digital Germany GmbH
Domagkstraße 28, 80807 München, Deutschland
Eingetragen in München, Deutschland, Handelsregister Nummer: HR B 181149

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

ஜப்பான்

சேவை வழங்குனர் மற்றும் அறிவிப்பு முகவரி:

Amazon.com Sales, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

இந்தியா

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon Seller Services Private Limited
Ground Floor
Eros Plaza, Eros Corporate Tower
Nehru Place
New Delhi 110019

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

மெக்ஸிகோ

Amazon Prime உறுப்பான்மை ஒன்றின் மூலம் Prime Video அணுகப்பட்டால்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.
Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
Colonia Lomas de Santa Fe
Delegación Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05348 México D.F.

மெக்ஸிகோவில் உள்ள பிற வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

சிங்கப்பூர்

Amazon Prime உறுப்பான்மை ஒன்றின் மூலம் Prime Video அணுகப்பட்டால்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited
23 Church Street
Capital Square Building, 10th Floor
Singapore 049481

சிங்கப்பூரில் உள்ள பிற அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும்:

சேவை வழங்குனர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்கள்:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்

Amazon Prime உறுப்பான்மை ஒன்றின் மூலம் Prime Video அணுகப்பட்டால்:

சேவை வழங்குநர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Souq.com FZ LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள பிற எல்லா வாடிக்கையாளர்கள்:

சேவை வழங்குநர் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம்:

ஐக்கிய இராச்சியம், ஐரோப்பாவுக்குள் உள்ள ஒவ்வொரு நாடும் (ஐரோப்பிய ஒன்றியம் உட்பட, ஆனால் ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்திரியா தவிர்த்து), ஆர்மீனியா, அரூபா, அஜர்பைஜான், போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்ச்கோவினா, கொமாரோஸ், குராகாவ், ஜார்ஜியா, கிரீன்லாந்து, கொசாவோ, மாசிடோனியா, மொண்ட்னெக்ரோ, ரஷ்யா, செயின்ட் லூசியா, செயின்ட் மார்டின், செயின்ட் வின்சென்ட் மற்றும் கிரெனாடைன்ஸ், செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ், துருக்கி மற்றும் வாலிஸ் மற்றும் ஃபுடுனா.

சேவை வழங்குனர் மற்றும் அறிவிப்பு முகவரி:

Amazon Digital UK Ltd
1 Principal Place
Worship Street
London
EC2A 2FA

நிறுவனப் பதிவு எண்: 6528297

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம் (அமைவிட அடிப்படையில்):

  • www.amazon.co.uk (ஐக்கிய இராச்சியம்)
  • www.amazon.fr (பிரான்ஸ் மற்றும் amazon.fr ஆதரவளிக்கும் பெல்ஜியத்தில் உள்ள Prime உறுப்பினர்கள்)
  • www.amazon.it (இத்தாலி)
  • www.amazon.es (ஸ்பெயின்)
  • www.amazon.de (amazon.de ஆதரவளிக்கும் பெல்ஜியம், லக்ஸம்பர்க் மற்றும் நெதர்லாந்தில் உள்ள Prime உறுப்பினர்கள்)
  • Twitch சேவைக்கான விதிமுறைகள் (நீங்கள் ஏதாவது Twitch Prime அனுகூலங்களைப் பயன்படுத்தினால்)

ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் மேலே பட்டியலிடப்படாத நாடுகள் அனைத்தும்

சேவை வழங்குனர் மற்றும் அறிவிப்பு முகவரி:

Amazon.com Services LLC
C/O Amazon.com
Attn: Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.

பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள்:

காணொலிச் சந்தையிடம் (அமைவிட அடிப்படையில்):

  • www.amazon.com (ஐக்கிய அமெரிக்கா)
  • www.primevideo.com (பிற அனைத்து பொருத்தமான நாடுகள் மற்றும் பிராந்தியங்கள்)