సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Video ప్రొఫైల్‌లు అంటే ఏమిటి?

Prime Video ప్రొఫైల్‌ల ద్వారా మీరు ప్రతి ప్రొఫైల్ కార్యకలాపం ఆధారంగా భిన్నమైన సిఫార్సులు, సీజన్ ప్రోగ్రెస్ మరియు వీక్షణ జాబితాను యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు.

Prime Video ప్రొఫైల్‌ల ద్వారా మీరు మీ ఖాతాలో అనేక ప్రొఫైల్‌లను సృష్టించి, నిర్వహించవచ్చు మరియు ప్రతి ప్రొఫైల్ కోసం విడిగా వ్యక్తిగతీకరించిన కంటెంట్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఒక్కో ప్రొఫైల్ కార్యకలాపం ఆధారంగా ప్రతి ప్రొఫైల్‌లో ప్రత్యేక సిఫార్సులు, సీజన్ ప్రోగ్రెస్, వీక్షణ జాబితా ఉంటాయి.

మీరు ఒకే Amazon ఖాతాలో Prime Videoలో గరిష్టంగా ఆరు వినియోగదారు ప్రొఫైల్‌లను (డిఫాల్ట్ ప్రైమరీ ప్రొఫైల్‌తో పాటు ఐదు అదనపు ప్రొఫైల్‌లు, అవి పెద్దలు లేదా పిల్లల ప్రొఫైల్‌లు కావచ్చు) కలిగి ఉండవచ్చు.