உதவி

Prime Video பேமென்ட் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் ஆர்டர் பிழைகள்

Prime Video ஆர்டர்களில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அல்லது 2016, 2021, 2023, 2026, 2027, 2028, 2029, 2040, 2041, 2043, 2044, 2047, 2048, 2575, 7035 போன்ற பிழைக் குறியீடுகளைப் பார்த்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

  • உங்கள் பேமென்ட் அமைப்புகள் மற்றும் 1 கிளிக் அமைப்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.
  • உங்கள் கார்டை வழங்கிய வங்கியைத் தொடர்புகொள்ளவும்.
  • மாற்று வழியாக, வேறொரு பணம் செலுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் வங்கியுடன் உங்கள் கார்டைச் சரிபார்க்குமாறு Prime Video இணையதளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவீர்கள். இது இவற்றின் போது ஏற்படலாம்:

  • Prime Video சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.
  • Prime Video Channel சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.

ஏற்கனவே உள்ள Prime Video சந்தாக்களுக்கும் சரிபார்ப்பு தேவைப்படலாம். இது தேவைப்படும் Prime Video இணையதளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் தகவல்கள் காட்டப்படும்.