உதவி

சிக்கல் தீர்த்தல்

Prime Video பேமென்ட் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் ஆர்டர் பிழைகள்

Prime Video ஆர்டர்களில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அல்லது 2016, 2021, 2023, 2026, 2027, 2028, 2029, 2040, 2041, 2043, 2044, 2047, 2048, 7035 போன்ற பிழைக் குறியீடுகளைப் பார்த்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

  • உங்கள் பேமெண்ட் அமைப்புகள் மற்றும் 1 கிளிக் அமைப்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.
  • உங்கள் டிஜிட்டல் ஆர்டர்களைச் சரிபார்க்கவும் – பேமெண்ட் விவரங்களைப் புதுப்பிக்குமாறு செய்தி காட்டப்பட்டுள்ளது.
  • உங்கள் கார்டை வழங்கிய வங்கியைத் தொடர்புகொள்ளவும்.
  • மாற்று வழியாக, வேறொரு பணம் செலுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் வங்கியுடன் உங்கள் கார்டைச் சரிபார்க்குமாறு Prime Video இணையதளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவீர்கள். இது இவற்றின் போது ஏற்படலாம்:

  • Prime Video சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.
  • Prime Video Channel சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.
  • Prime Video தலைப்பை வாங்கும் அல்லது வாடகைக்கு எடுக்கும் போது

ஏற்கனவே உள்ள Prime Video சந்தாக்களுக்கும் சரிபார்ப்பு தேவைப்படலாம். இது தேவைப்படும் Prime Video வலைத்தளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் தகவல்கள் காட்டப்படும்.