உதவி

சிக்கல்தீர்வு

Prime Video பேமென்ட் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் ஆர்டர் பிழைகள்

Prime Video ஆர்டர்களில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அல்லது 2016, 2021, 2023, 2026, 2027, 2028, 2029, 2040, 2041, 2043, 2044, 2047, 2048, 2063 அல்லது 7035 போன்ற பிழைக் குறியீடுகளைப் பார்த்தால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 • உங்கள் பேமெண்ட் அமைப்புகள் மற்றும் 1 கிளிக் அமைப்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.
  iOS அல்லது tvOS-இல் உள்ள உங்கள் Apple பணம் செலுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தி வாங்க முயல்கிறீர்கள் எனில், உங்கள் iTunes & App Store அமைப்புகளின் கீழ் நீங்கள் Apple-க்கு வழங்கியுள்ள பேமெண்ட் விவரங்கள் புதுப்பித்த நிலையில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.
 • உங்கள் டிஜிட்டல் ஆர்டர்களைச் சரிபார்க்கவும் – பேமெண்ட் விவரங்களைப் புதுப்பிக்குமாறு செய்தி காட்டப்பட்டுள்ளது.
 • உங்கள் கார்டை வழங்கிய வங்கியைத் தொடர்புகொள்ளவும்.
 • மாற்று வழியாக, வேறொரு பணம் செலுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
  நெதர்லாந்தில், Prime Video Channel சந்தாக்கள் மற்றும் Prime Video வாங்குதல்களுக்குக் கிரெடிட் கார்டுகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

உங்கள் வங்கியுடன் உங்கள் கார்டைச் சரிபார்க்குமாறு Prime Video இணையதளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவீர்கள். இந்தச் செயல்முறைகளின்போது உங்களிடம் கேட்கப்படலாம்:

 • Prime Video சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.
 • Prime Video Channel சந்தாவுக்காகப் பதிவுசெய்தல்.
 • Prime Video தலைப்பை வாங்கும் அல்லது வாடகைக்கு எடுக்கும் போது

ஏற்கெனவே உள்ள Prime Video சந்தாக்களுக்கும் சரிபார்ப்பு தேவைப்படலாம். சரிபார்ப்பு தேவைப்பட்டால், Prime Video வலைத்தளம் மற்றும் Prime Video செயலிகளில் தகவல்கள் காட்டப்படும்.