உதவி

அமைத்தல்

Prime Video-இல் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள்

உங்கள் சாதனத்தில் பார்க்கக்கூடிய அல்லது வாங்கக்கூடிய வீடியோ உள்ளடக்கத்திற்கான கட்டுப்பாடுகளை அமைக்கும் திறனை Prime Video பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் வழங்குகின்றன.

Prime Video பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் இயக்கிய வாங்குதல் அல்லது காட்சிக் கட்டுப்பாடுகளை பைபாஸ் செய்ய, உங்கள் PIN-ஐ உள்ளிட வேண்டியதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன.

குறிப்பு: பின்வரும் சாதனங்களில் உள்ளடக்கத்தை அணுகுவதையும் வாங்குவதையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அவற்றின் சொந்தப் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன, இந்த அமைப்புகளை சாதனத்தில் நேரடியாக நிர்வகிக்க வேண்டும்:
  • Amazon Fire TV சாதனங்கள் (Fire TV மற்றும் Fire TV Stick)
  • FireOS 5.0 அல்லது பழைய பதிப்புகளில் இயங்கும் Fire டேப்லெட்கள்

தொடர்புடைய உதவித் தலைப்புகள்