Prime Video
  1. บัญชีของคุณ

ความช่วยเหลือ

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Prime Video

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และการแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Prime Video

เรื่องเด่น

การตั้งค่า Prime Video

โฆษณาใน Prime Video

ยกเลิก

ข้อจำกัดและการควบคุมของผู้ปกครอง

ความคับข้องใจเกี่ยวกับเนื้อหาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปัญหาเกี่ยวกับการเช่า การซื้อ และการชำระเงิน

การแก้ไขปัญหาสำหรับเหตุการณ์สด

ปัญหาการเล่นและการสนับสนุน

การเข้าถึง

แทร็กเสียงใน Prime Video

ซับไตเติลและคำบรรยาย

โปรไฟล์

Prime Video Channels

อุปกรณ์ที่รองรับ

นโยบายทางกฎหมาย ประกาศ และรายงาน

การส่งข้อความแจ้งเตือน