உதவி

Prime Video உதவிப் பக்கம்

Prime Video-ஐப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அதனுடனான பொதுவான சிக்கல்களைச் சரிசெய்தல் தொடர்பாக உதவி பெறுதல்.

ஸ்பாட்லைட்

  • Prime Video Channel சந்தாவை ரத்துசெய்ய வேண்டுமா?
  • Prime Video Channel சந்தாவை ஆன்லைனில் எளிதாக ரத்து செய்வது எப்படி என்பதைக் கண்டறியவும்.
  • சேனல் சந்தாவை ரத்துசெய்தல்

Prime Video-ஐ அமைத்தல்

ரத்து செய்

கட்டுப்பாடுகள் & பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள்

உள்ளடக்க இணக்கத்தன்மை

வாடகைக்குப் பெறுதல், வாங்குதல் & பேமெண்ட் சிக்கல்கள்

நேரலை நிகழ்வு சிக்கல் தீர்த்தல்

இயக்கச் சிக்கல்கள் & உதவி

அணுகல்தன்மை

Prime Video ஆடியோ டிராக்குகள்

சப்டைட்டில்கள் & கேப்ஷன்கள்

Prime Video-இன் வீடியோ பார்ட்டி

சுயவிவரங்கள்

Prime Video Channels

ஆதரிக்கப்படும் சாதனங்கள்

சட்டம் தொடர்பான கொள்கைகள், அறிவிப்புகள் மற்றும் அறிக்கைகள்